Skip to main content
Kari Varkila

TIETOISEN LÄSNÄOLON MERKITYS JA VOIMA

Tietoinen läsnäolo eli mindfulness on yksi hyvän elämän peruspilareista. Joillekin meistä se on luontainen ominaisuus, mutta useimmilta sen omaksuminen edellyttää perehtymistä ja harjoittelua. Tietoisen läsnäolon taito on vastapaino levottomalle mielelle ja mielen lukemattomille häiriötekijöille. Häiriötekijöiden lista on pitkä, mutta niihin kuuluvat muun muassa muiden ja itsemme asettamat suoriutumispaineet, kiireestä tai omista jumiutuneista asenteistamme ja tavoistamme kumpuava tarve tehdä nopeita päätelmiä ja päätöksiä, joita saatamme myöhemmin katua. Erityinen ja monille jatkuva häiriötekijä on mielen taipumus läsnäolon sijaan vaeltaa menneessä tai tulevassa. Tietoinen läsnäolo nimensä mukaisesti mahdollistaa sekä etenemisen havainnoinnista asioiden tiedostamiseen että tarpeellisen ja harkitun toimimisen kussakin hetkessä, jossa olemme.

Tietoiseen läsnäoloon perehtyminen on varsin helppoa ja harjoittaminen vaivatonta sopivan kurssin jälkeen. Kurssitarjonta on laajaa. Niiden joukossa Tietoisesti Luonnossa -konseptiin perustuvat kurssit ovat erilainen ja mukava tapa edetä tavoitteellisessa tietoisuustaitojen kehittämisessä.

Tietoisesti Luonnossa

Tietoisesti Luonnossa -malli perustuu yhtäältä nykymuotoisen hyväksyvän tietoisen läsnäolon (mindfulness) periaatteisiin ja toisaalta tuhansien vuosien aikana kerääntyneeseen käytännön viisauteen ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta.

Lääkärinä ja kokeneena yritysjohtajana olen opettaja ja eräopas ystäväni Esko Turkan kanssa muotoillut Tietoisesti Luonnossa konseptin käytännöllisiksi suomalaista luontoa ja luontokokemuksia hyödyntäviksi harjoitteiksi. Tietoisesti Luonnossa -konseptiin perustuvaan omien tietoisuustaitojen kehittämiseen on mahdollista perehtyä tarpeen mukaan järjestettävillä lyhytkursseilla. Monipuolisemmin sitä pääsee harjoittelemaan viiden päivän kurssillamme Kuusamossa. Valokuvaajille olen yhdessä luontokuvauspiireissä arvostetun aikuiskasvatuksen pitkän linjan vaikuttajan Kari Kantolan kanssa suunnitellut Tietoisen Luonnonkuvauksen kurssin, joka toteutetaan ensimmäisen kerran syyskuussa 2023 Kuusamossa.

Tietoisesti Luonnossa kurssit eivät ole muita Mindfulness-kursseja parempia, mutta ne ovat erilaisia. Kursseillamme voi huomata kuinka helppoa tietoisuustaitojen oppiminen luonnon opastuksella on. Kokemuksesta tiedämme, että parempaan tietoiseen läsnäoloon auttavien säännöllisten harjoitteiden (meditaatioiden) suorittaminen on vaivattomampaa, kun harjoittamisen yhdistää tavanomaiseen ja muutoinkin terveelliseen luonnossa liikkumiseen.